Tuet & etuudet

Gubben palvelun maksamiseen on mahdollista saada monenlaisia erilaisia tukia ja etuuksia.

Näitä ovat esimerkiksi kotitalousvähennys, eläkettä saavan kotihoitotuki sekä hyvinvointialueen palveluseteli.
Lue lisää tästä

Kotitalousvähennys

Kotitalousvähennyksellä tarkoitetaan helpotusta henkilökohtaiseen verotukseen. Kun ostat Gubbe-palvelun, kotitalousvähennystä hyödyntämällä saat 60 % palvelun hinnasta takaisin verottajalta. Omavastuu henkilöä kohden on 100 €.
Voit hyödyntää kotitalousvähennystä henkilökohtaisessa verotuksessa jos tilaat Gubbe-palvelun läheiselle, esimerkiksi vanhemmalle tai isovanhemmalle. Voit myös hyödyntää kotitalousvähennystä, kun tilaat Gubbe-palvelun omaan kotiisi. Kotitalousvähennystä ei voi käyttää palveluun johon hyvinvointialue on antanut palvelusetelin tai muun maksusitoumuksen.

Näin haet kotitalousvähennystä:

Ilmoita palvelun hinta lomakkeella 14A, kun saat esitäytetyn veroilmoituksen keväällä:
 • Gubben Y-tunnus: 2949014-6
 • Laskun loppusumma
 • Työn osuuden veroineen
 • Säilytä kuitit tehdystä työstä
Vaihtoehtoisesti ilmoita kotitalousvähennyksen tiedot verokortille OmaVerossa, jolloin kotitalousvähennys näkyy myös esitäytetyssä veroilmoituksessa keväällä.

Kiinnostaako sinua perehtyä kotitalousvähennyksiin tarkemmin? Lue verottajan sivuilta lisää!

Eläkettä saavan kotihoitotuki

Kotihoidon tuki on ikääntyneille ja perheille tarkoitettu tuki kotihoidon palvelun tilaamisen madaltamiseksi ja avuksi. Sinulla saattaa olla oikeus Kelan myöntämään hoitotukeen, mikäli olet eläkkeellä ja toimintakykysi on heikentynyt ja tarvitset apua kotiisi. Eläkkeensaajan hoitotuki myönnetään aina tapauskohtaisesti. Muut tulot tai omaisuus eivät vaikuta hoitotukeen.
Tukea kannattaa hakea, mikäli vähintään kolme seuraavista edellytyksistä täyttyy kohdallasi:
 • Lääkärin toteama vamma tai pitkäaikainen sairaus
 • Vähintään vuoden kestänyt heikentynyt toimintakyky tai vähintään vuoden kestävä tuleva heikentynyt toimintakyky
 • Tavallista arjen selviytymistä vaikeuttava vamma tai sairaus
 • Ulkopuolisen avun tarve liikkumisessa, syömisessä, sairauden hoidossa, lääkkeiden ottamisessa, näkemisessä, kuulemisessa, puhumisessa, asioiden muistamisessa tai apuvälineiden käytössä.
 • Ulkopuolisen avun tarve kotipalvelun, siivousavun, kotisairaanhoidon, ateriapalvelun, henkilökohtaisen avustajan tai omaisen avun muodossa
 • Vamma tai sairaus, joka aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia esimerkiksi kotipalvelun, kotisairaanhoidon tai palveluasumisen muodossa

Kuinka paljon kotihoitotukea maksetaan kuukausittain?

Eläkettä saavan hoitotuki määräytyy avuntarpeen mukaan, kolmiportaista tasoa noudattaen. Sairauden tai vamman aiheuttamat erityiskustannukset voivat korottaa tukea. Tuen kuukausittainen määrä arvioidaan kokonaistilanteesi huomioon ottaen.
Tulosi ja omaisuutesi eivät vaikuta maksettavan hoitotuen määrän. Jos saat muuta hoitotukea tai haittalisää, nämä tuet vähennetään eläkkeensaajan hoitotuestasi. Mikäli sinulla on erityiskustannuksia, esimerkiksi sairaanhoito- ja lääkekuluja, kotipalvelusta tai kotisairaanhoidosta aiheutuvia kustannuksia, saatat olla oikeutettu perustuensijasta korotettuun hoitotukeen.
Sinulle voidaan myöntää eritasoista hoitotukea seuraavin perustein:

Perushoitotuki 70,52 €/kk

Korotettu hoitotuki 153,63 €/kk

Ylin hoitotuki 324,85 €/kk

Mikäli sinulla on oikeus veteraanien ylimääräisen rintamalisään sekä korotettuun tai ylimpään hoitotukeen, saat lisäksi veteraanilisän (105,13€/kk). Veteraanilisän myöntämisen edellytykset ovat jo Kelan tiedossa aikaisemmin myönnettyjen tukien perusteella, joten veteraanilisää ei tarvitse erikseen hakemuksella hakea.

Kuinka huolehdin, ettei tukeni äkillisesti katkea?

Eläkettä saavan hoitotuki myönnetään määräajaksi. Huolehdi hyvissä ajoin siitä, että olet toimittanut Kelaan jatkohakemuksen ennen kuin hoitotuen maksamisen määräaika umpeutuu.
Määräaika ilmenee Kelan myöntämästä päätöksestä. Jatkohakemus on tehtävä viimeistään puolen vuoden kuluessa edellisen tukijakson päättymisestä.

Voinko saada tukia takautuvasti?

Kela voi tapauskohtaisesti harkiten myöntää eläkettä saavan hoitotukea takautuvasti, kuitenkin enintään 6 kuukauden ajalta.

Näin haet kotihoitotukea:

 • Sinun tulee hakea eläkettä saavan hoitotukea kirjautumalla Kelan asiointipalveluun henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella.
 • Sinun tulee liittää hakemukseesi korkeitaan 6 kuukautta vanha lääkärinlausunto C tai lääkärilausunto B, mikäli lausunnosta ilmenevät asian ratkaisemiseen vaikuttavat tiedot. Lisäksi liitteisiin tarvitaan kaikki mahdolliset kuitit vammasta tai sairaudesta aiheutuneista kustannuksista. Liitteet voidaan joko skannata tai kuvata esimerkiksi älypuhelimella.
 • Voit seurata hakemuksen käsittelyä ja mahdollisia lisäselvityspyyntöjä samasta asiointipalvelusta verkossa.
Sinulla on myös mahdollisuus tulostaa eläkettä saavan hoitotuen –hakemuslomake verkosta tästä, täyttää se, ja toimittaa se liitteineen Kelaan postitse.
Läheisesi voi hoitaa hakemusasiaa puolestasi Kelaan toimitetulla valtakirjalla. 
Kelan postiosoite:
Kela, PL 10, 00056 KELA

Kelan puhelinnumero:
Eläkeasiat 020 692 202

Hyvinvointialueen palveluseteli

Hyvinvointialueen palveluseteli on hyvinvointialueen myöntämä maksusitoumus, jolla asiakas voi ostaa palveluja yksityisiltä palveluntarjoajilta. Palveluseteli kattaa Gubben palvelun hinnan joko kokonaan tai osittain. Palveluseteli on tarkoitettu kaikille sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitseville. Setelin saaminen edellyttää palvelun tarpeen arviointia hyvinvointialueen edustajalta. 

Näin haet palveluseteliä:

 1. Ole yhteydessä hyvinvointialueen palveluyksikköön ja pyydä palveluntarpeenarviointia, jotta voit saada palvelupäätöksen palveluseteliin.
 2. Valitse haluamasi yksityinen palveluntarjoaja hyvinvointialueen ylläpitämästä listauksesta.
 3. Ole palveluntarjoajaan yhteydessä ja sovi palvelusta. Gubben palvelun voit tilata painamalla tästä tai soittamalla numeroon 044 7246 007.
 4. Tee Gubben kanssa palvelusuunnitelma ja -sopimus, joista ilmenee palvelun toteuttaminen, sisältö ja hinta.
 5. Gubbe tuottaa sovitut palvelut sinulle.
 6. Hyvinvointialue maksaa Gubbelle tuotetusta palvelusta palvelusetelin arvon mukaisesti.
 7. Mahdollinen omavastuuosuus laskutetaan sinulta. 
Lue lisää palvelusetelistä verkossa:

Haluatko kuulla lisää kuinka voisimme olla 
avuksi juuri teidän tilanteessa?

Ota yhteyttä
044 7246 007
Gubbe on tutkitusti vaikuttava hoivapalvelu. Gubben palvelusta hyötyy jokainen – iästä ja kunnosta riippumatta. Kiireetöntä hoivaa tutulta Gubbe-avustajalta, kotiin tai palvelutaloihin.
*Tutustu Gubben vaikuttavuustutkimuksiin täältä!
‍Asiakaspalvelumme aukioloajat:‍
‍8-16 (ma-pe)

asiakaspalvelu@gubbe.com
044 7246 007

Puheluiden hinnat pvm/mpm
Gubbe Sydänystävä Oy
2949014-6